Ovlaštenja

1. FABER d.o.o. – obavljanje stručnih poslova izrade nacrta provedbenih dokumenata prostornog uređenja (detaljnih planova uređenja – DPU i urbanističkih planova uređenja UPU), izdano od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
2. FABER d.o.o. – obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, izdano od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine
3. SAMIR ŠTRKONJIĆ, dia, ovl. arh. – obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, izdano od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine
4. SAMIR ŠTRKONJIĆ, dia, ovl. arh. – rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata, izdano od Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu 1999. godine
5. ELEONORA PAVKOVIĆ, dia, -uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva
6. SAMIR ŠTRKONJIĆ, dia, Autodesk Revit 2015, osnovni stupanj
7. SNJEŽANA KOPEJTKO, dia, Autodesk Revit 2015, osnovni stupanj
8. INDIRA ŠTRKONJIĆ, Autodesk Revit 2015, osnovni stupanj
9. SNJEŽANA KOPEJTKO, dia, Autodesk Revit 2015, srednji stupanj