Lokacija

Špansko, Zagreb

Ostale informacije

GRAĐEVINA Višestambena građevina

PROJEKT Plan posebnih dijelova – elaborat etažiranja