Lokacija

Bolnička, Zagreb

Ostale informacije

GRAĐEVINA Vištestambena građevina

FAZA Plan posebnih dijelova – elaborat etažiranja