Lokacija

Šestinski dol, Zagreb

Ostale informacije

GRAĐEVINA Višestambena građevina

PROJEKT Plan posebnih dijelova – elaborat etažiranja